Kontakt

 

 

Contact
Voor algemene vragen of opmerkingen over deze website kunt u zich richten tot
de webmaster
dr. Klaus F. Gille: K.F.Gille@uva.nl

Lidmaatschap
Wilt u graag lid worden van de VGNU? Ook daarvoor kunt u een email sturen
aan bovengenoemde
webmaster, die vervolgens een aanmeldingsformulier en
verdere gegevens zal retourneren (digitaal of per post, zoals dit wordt gewenst).