Kontakt

Contact
Voor algemene vragen of opmerkingen over deze website kunt u zich richten tot de webmaster dr. Elisabeth Meyer: e.meyer (at) hum.leidenuniv.nl

Lidmaatschap
Wilt u graag lid worden van de VGNU? Stuur een email sturen naar de voorzitter prof. dr. Ewout van der Kaap (UU): e.w.vanderknaap (at) uu.nl.